Aktuality


Oznam o skúške SIVP

Záverečná skúška SIVP z certifikačnej pracovnej činnosti psychoterapia (psychodynamická/hlbinná psychoterapia), sa uskutoční dňa 11.novembra 2016 o 9.00 v seminárnej miestnosti Pinelovej nemocnice v Pezinku (Administratívny trakt - 1.poschodie).

Otvorenie nového experienciálneho (zážitkového, sebaskúsenostného) výcviku (1. modul) plánujeme na rok 2017

Termín prijímacích pohovorov bude 3. marca 2017.

Prihlášky a bližšie informácie: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Experienciálny výcvik v psychodynamickej/hlbinnej psychoterapii formou skúsenosti na sebe umožňuje účastníkom analyzovanie vlastnej vnútornej dynamiky, kompenzačných mechanizmov, reflexiu vlastného správania a adaptácie v interpersonálnom kontexte života a v terapeutickej praxi a pomáha spoznávať variácie týchto procesov u ostatných. Výcvik zahŕňa spolu 520 hodín; jeden školský rok má 140 hodín - 1 týždňové komunitné sústredenie (60 hod) + 2 víkendové skupinové sústredenia (27 hod) + 1 komunitný víkend (26 hod).

Psychodynamický psychoterapeutický výcvik je akreditovaný MZ SR pre certifikovanú psychoterapeutickú činnosť (CPČ) a vykonáva sa pod garanciou Slovenského inštitútu pre vzdelávanie v psychoterapii (SIVP). Program výcviku zároveň spĺňa kritéria Európskej asociácie pre psychoterapiu.